Misyonumuz

Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek

Değerlerimiz

  1. Samimiyet
  2. Cesaret
  3. Tutku
  4. Sürekli Gelişim
  5. Katılım

Samimiyet

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine sevgi, saygı ve güven çerçevesinde olduğumuz gibi görünür, gördüğümüz gibi oluruz

Cesaret

Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız

İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz

Tutku

Ürettiğimiz her tek ayakkabıya sevgi katar özveri ile müşterileri teslimine kadar büyük bir hassasiyet gösteririz… Tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz

Sürekli gelişim

Yenilikten heyecan duyan, pozitif bir merakla kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz 

Katılım

İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamlar hazırlar, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir müşterilerimize en yüksek faydayı sağlarız